Historien bag

HISTORIEN BAG 

Hørsholm Menighedshus’ Fond er en almennyttig fond oprettet d. 27. november 2007. Fondens midler er tilvejebragt ved salg af den selvejende institution Hørsholm Menighedshus, Rungstedvej 23 i Hørsholm. Menighedshuset på Rungstedvej 23 var opført

for private midler indsamlet på foranledning af borgere med interesse for det kirkelige, kristelige arbejde i begyndelsen af det

20. årh. (1916-1923).

 

Huset blev drevet som en selvejende institution baseret på bl.a. en årlig basar i efteråret og en bred kreds af frivillige. I en artikel skrevet ved 25-års jubilæet i 1948 fremgår det, at huset fra 1923 til 1929 havde en bogsamling på 1. sal: Hørsholm Folkebogsamling og Holtens læsestue.  Det blev starten på Hørsholm Bibliotek. Fra 1935 var 1. sal udlejet til kordegnekontor.

I stueetagen blev lokalerne anvendt til menighedsmøder, undervisning af konfirmander, søndagsskole samt møder arrangeret af KFUM og KFUK, de grønne pige- og drengespejdere, FDF. Lokalerne har også været brugt til mere folkeligt arbejde som børneplejestation, tøjuddeling, møder og underholdning for arbejdsløse, soldaterhjem og luftværn under krigen. I de kolde vintre under krigen blev gudstjenester afholdt her pga. vanskelighed med at ”skaffe brændsel til kirken”.

I slutningen af det 20.århundrede så medlemmerne af Hørsholm Menighedsråd et behov for mere tidssvarende rammer for et mødested og kordegnekontor i egne lokaler. 


I 2007 blev Sognegården ved Ridebanen på Barakstien 2 indviet og taget i brug. Huset på Rungstedvej 23 blev solgt til Hørsholm Kommune, og for nogle af de indkomne midler blev der bl.a. indkøbt koncertflygel, sang-og salmebøger som indflytningsgaver til Sognegården. Af det resterende beløb oprettede man Hørsholm Menighedshus’ Fond.


Fondens formål er at yde hjælp på kristent og folkeligt grundlag til enkeltpersoner, institutioner og andre, som efter bestyrelsens skøn har behov for støtte og som fortrinsvis har hjemsted i Hørsholm Sogn.