Bestyrelsen


BESTYRELSE


Fonden ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, hvoraf et af medlemmerne er en af Hørsholm Sogns præster præster. 

Desuden er der to til tre suppleanter


Nuværende bestyrelse //


  • Formand Jenny Ribers
  • Næstformand: Frederik Thalbitzer
  • Sekretær: Nina Raunkjær
  • Medlem: Børge Noer
  • Medlem: Lena Estrup
  • Suppleant for Nina Raunkjær: Le Klint
  • Øvrige suppleanter: Bent Jeppesen, Birgitte Hammershøy, Sunyee Shin     

Jenny Ribers

Formand

Frederik Thalbitzer

Næstformand

Børge Noer

Bestyrelsesmedlem

Nina Raunkjær

Bestyrelsesmedlem