Bestyrelsen

BESTYRELSE


Fonden ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, hvoraf et af medlemmerne er en af Hørsholm Sogns præster. 

Desuden er der to til tre suppleanter


Nuværende bestyrelse //


  • Formand: Frederik Thalbitzer 
  • Næstformand: Bent Jeppesen
  • Præst: Andreas Thom
  • Medlem: Sunyee Shin
  • Referent: Jenny Ribers
  • Suppleant for Andreas Thom: Nina Raunkjær
  • Øvrige suppleanter: Susán Flatau, Lene Thorup
 
     

Frederik Thalbitzer

Formand

Bent Jeppesen

Næstformand

Jenny Ribers

Bestyrelsesmedlem

Sunyee Shin 

Bestyrelsesmedlem

Andreas Thom

Præstemedlem

Susán Flatau 

Suppleant

Lene Thorup 

Suppleant