Ansøgning

ANSØGNING


Der afholdes bestyrelsesmøde i april og september. Her behandles indkomne ansøgninger, og bestyrelsen vurderer ud fra fundatsens bestemmelse om: ” at yde hjælp på kristent og folkekirkeligt grundlag til enkeltpersoner, institutioner og andre, som efter bestyrelsens skøn har behov for støtte og fortrinsvis har hjemsted i Hørsholm Sogn”


I særlige tilfælde kan ansøgninger behandles ved indkaldelse af ekstraordinært møde.

Uddelingen af midler er afhængig af det årlige afkast fra fondsdepotet og kan veksle fra år til år.

Ansøgning modtages med klar beskrivelse af formål og indhold om anvendelsen af det ansøgte beløb, max en A4 side.


Ansøgning sendes på papir til: Hørsholm Menighedshus’ Fond, v. formand Frederik Thalbitzer, Lars Nielsens Vej 5, 2970 Hørsholm  eller elektronisk til: lft@landbrugsavisen.dk


Brug gerne dette ansøgningsskema som inspiration: (Klik på pilen for at åbne dokument)