Tidligere legater

TIDLIGERE LEGATER 

Fra starten i 2007 og til 2016 er der uddelt ca.1,5 mill. kr. heraf er hovedparten gået til arrangementer i kirkeligt regi og indretning af Sognegården. Bestyrelsen har på grundlag af indkomne ansøgninger anvendt muligheden i formålsparagraffen: (”fortrinsvis med hjemsted i Hørsholm Sogn”) og har støttet enkelte bogudgivelser til forfattere/forlag udenfor sognet.


De første år har bestyrelsen vægtet at yde støtte til at få Sognegården til at fremstå som et smukt, venligt og brugbart hus såvel materielt som indholdsmæssigt bidrag til:


Facadeudsmykningen af Lin Utzon

Ophængningsudgifter til den kunstneriske udsmykning i salen i Sognegården (Carl Henning Pedersen og Vibeke Klints værk er oprindelig skabt til Statsministeriet, udlånt af Carlsberg- og Augustinusfonden)

Indretning af ankomstområdet bl.a. med maleri af Maja Lisa Engelhardt

Alterskulptur til Kokkedal Kirke

Klaver i kirken

Mobilt alter Arne Haugen Sørensen/ snedkermester Ejnar Pedersen

Tilskud til udgivelse af salmer af Holger Lissner

Menighedsplejen i Hørsholm og Kokkedal

Fællessang og Flygelklang, (fredagsarrangement i Sognegården)